texnikosasfaleias.gr

Ασφάλεια στην Εργασία

Ασφάλεια στην Εργασία - Τεχνικός Ασφαλείας - Συντονιστής Ασφαλείας

Υγεία στην Εργασία

Υπηρεσίες - Υγεία στην Εργασία - Ιατρός Εργασίας - Ιατρικές Εξετάσεις

Μελέτες

Υπηρεσίες μελετών στον
χωρο εργασίας

Εκπαίδευση

Παροχή εκπαιδευτικών
σεμιναρίων

Η Εταιρεία Μας

μάθετε περισσότερα
για εμάς

Στόχος της Work Safety είναι η συνεχής ανάπτυξη, ώστε να μπορεί να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν..
Νικόλαος Μεταξάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφαλείας

Στόχος της εταιρείας μας είναι η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου στις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβαλλόμαστε με τελικό σκοπό τη μείωση των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων...

Work Safe

Με επίκεντρο τον Άνθρωπο!

Επαγγελματική αντιμετώπιση

πάντα με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια όλων.

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχής και αδιάληπτη υποστήριξη, σε οποιοδήποτε έργο, με ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις και ραντεβού!

(+30) 2221097000 Κιν. 6947897480

Τηλ. Επικοινωνίας

Work Save

Συχνές Ερωτήσεις

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, ΦΕΚ Α’ 84).

Με βάση την κατηγοριοποίηση της επιχείρησης καθορίζονται συντελεστές από τις διατάξεις του άρθρου 21 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (όπου υπάρχει).

Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 .

Ναι, υπάρχουν διατάξεις (άρθρα 50 μέχρι 67) του κώδικα νόμων που κυρώθηκε με το ν. 3850/2010ΦΕΚ Α’ 84) που εφαρμόζονται σε κάθε μορφή απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης ανηλίκων. Ως ανήλικοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων αναφέρονται επίσης στο π.δ. 62/1998 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ» καθώς και στην ΥΑ 130621/2003 «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι».

Ναι, υπάρχουν διατάξεις για την προστασία των εγκύων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, υπάρχει το π.δ. 176/1997 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 41/2003.

Ο εργοδότης δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010 ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.