texnikosasfaleias.gr

Αμίαντος

Κυριότερες πηγές κινδύνου
• Χρήση αμιάντου
• Εργασία σε χώρο με αμίαντο
 
Πιθανά αποτελέσματα
• Αναπνευστικά προβλήματα
• Αμιάντωση
• Καρκίνος πνευμόνων, οισοφάγου, εντέρου, παγκρέατος
 
Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης
• Τακτική επιθεώρηση των επιφανειών και άλλων υλικών από αμίαντο
• Περιορισμός της ποσότητας του αμιάντου που χρησιμοποιείται στην κάθε περίπτωση στην ελάχιστη αναγκαία.
• Περιορισμός του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο ή σε υλικά που περιέχουν αμίαντο καθώς και του χρόνου έκθεσης τους στον ελάχιστο αναγκαίο.
• Σχεδιασμός των μεθόδων και διαδικασιών εργασίας ώστε να μην απελευθερώνεται σκόνη αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό πρέπει η σκόνη να δεσμεύεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο εκπομπής με τη χρήση κατάλληλου συστήματος τοπικού εξαερισμού και συλλογής.
• Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση όλων των κτιρίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, μεταποίηση ή και επεξεργασία αμιάντου
• Συλλογή όλων των αποβλήτων εργασιών που περιέχουν αμίαντο και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας το συντομότερο δυνατό μέσα σε κλειστές συσκευασίες με κατάλληλη σήμανση. Όταν τα πιο πάνω δεν είναι εφικτά τότε το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.
• Διεξαγωγή μετρήσεων για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του βλαπτικού παράγοντα.
• Περιοδικός ιατρικός έλεγχος των εργαζόμενων που εκτίθενται σε αμίαντο.
• Περιοδικός ακτινολογικός έλεγχος των εργαζόμενων που εκτίθενται σε αμίαντο (ακτινογραφία θώρακος).