texnikosasfaleias.gr

Ασφάλεια εργασιών εκτελούμενων σε βροχή

 

Α.   Παράγοντες Κινδύνων

Οι κυριότεροι παράγοντες που επιρρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών όταν ο καιρός είναι βροχερός είναι οι εξής:

1.    Ολισθηρότητα, υγρασία στα δάπεδα εργασίας, τα σκαλοπάτια και γενικώς τα σημεία στήριξης των ποδιών.

2.    Καταπτώσεις στα πρανή των εκσκαφών.

3.    Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας από βρεγμένα ηλεκτροφόρα καλώδια, πρίζες, και γενικώς ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό.

4.    Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού.

5.    Μειωμένη επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες.

6.    Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

7.    Υπερχείλιση αποχετευτικού δικτύου.

Υπό συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής:

  1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη επαρκώς στερεωμένα υλικά που βρίσκονται σε ύψος.
  2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες, υπόστεγα.
  3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες.
  4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί.
  5. Εισχώρηση ρύπων και αιωρουμένων σωματιδίων στα μάτια.
  6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι υπερβαίνουν τα όρια που συνιστούν οι  κατασκευαστές για ασφαλή λειτουργία.

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επιρρεαστεί από τη μειωμένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργίας των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα.

 

Β.   Ασφαλή Συστήματα Εργασίας

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη ασφαλή, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής ασφαλών συστημάτων εργασίας. Τα ασφαλή συστήματα εργασίας συνίστανται στα ακόλουθα:

  1. Οργανωτικά μέτρα

 

–           Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε κατά το δυνατόν οι εργασίες να εκτελούνται:

 

·         Εκεί όπου υπάρχουν καλύμματα, οροφές ή σκέπαστρα.

·         Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ σκαλωσιές.

·         Κάτω από προσωρινά προστατευτικά μέσα π.χ. μουσαμάδες.

·         Αφού οι βρεγμένες επιφάνειες στεγνώσουν.

 

–           Επιλογή εργασιών που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες.

–           Παρακολούθηση των προβλέψεων του καιρού, έτσι ώστε εγκαίρως να προγραμματισθούν εναλλακτικές εργασίες

–           Ελεγχος εάν όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς και εάν όλα τα ηλεκτροφόρα καλώδια βρίσκονται σε επαρκή απόσταση πάνω από το έδαφος.

–           Ελαχιστοποίη των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε μεγάλο ύψος.

–           Ελεγχος εάν οι εργαζόμενοι διαθέτουν και χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας  κατάλληλα για την πρόληψης των πτώσεων, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι βροχερός ή επικρατούν άνεμοι.

–           Στο μέτρο του εφικτού τα δομικά στοιχεία να προσυναρμολογούνται στο έδαφος.

 

2.     Περιβάλλον Εργασίας

–           Εκτέλεση εργασιών μόνον σε στεγνές προστατευμένες περιοχές, όταν η βροχή καθιστά τις εκτιθέμενες περιοχές επικίνδυνες.

–           Εξασφάλιση επαρκούς αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα.

–           Διαθεσιμότητα εργοταξιακών αντλιών ομβρίων .

–           Ανέγερση προσωρινών σκεπάστρων, όπως τέντες και μουσαμάδες.

–           Σε περίπτωση ανέμων, έλεγχος εάν τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές είναι δεμένες και στερεωμένες έναντι της πιέσεως του ανέμου.

 

3.     Ανέσεις

–           Πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε χώρο που θα φυλάσσουν οι εργαζόμενοι στεγνά ρούχα για να μπορούν να αλλάξουν τα βρεγμένα.

–           Για τον κρύο καιρό πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε ζεστό χώρο.

 

4.     Ενδυμασία για βροχερό καιρό

–           Τα ρούχα που προτιμούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να φοριέται με κράνος ασφαλείας).

–           Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε.

–           Για εργασία σε βρεγμένες περιοχές πρέπει να χρησιμοποιούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας.

 

5.      Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων

–           Η κατάσταση υγείας κάποιων εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο επικεφαλής του εργοταξίου πρέπει να συμβουλεύεται τον Γιατρό Εργασίας.

–           Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό.

–           Οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων.

Σημείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων και των μέτρων προστασίας  είναι  ενδεικτικός. Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας.

Νίκος Μεταξάς (Τεχνικός Ασφαλείας)