texnikosasfaleias.gr

Μέσα Ατομικής Προστασίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει :

• Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

• Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η χρήση τους να μην επιφέρει νέους κινδύνους.

• Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.

• Να προσαρμόζονται στο χρήστη.

• Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

• Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.

• Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξη ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

• Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

• Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός τα οποία πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά.

• Να χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόμενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση.

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Α.Π.

• Δυσκολεύουν την αναπνοή.

• Δημιουργούν δυσφορία.

• Επιδρούν αρνητικά στην παραγωγή.

• Έχουν πολλούς περιορισμούς στη χρήση.

• Χρειάζονται συχνά έλεγχο, καθαρισμό, συντήρηση, φύλαξη.

• Απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών.

• Απαιτείται συχνός έλεγχος εφαρμογής τους.

• Δεν μπορούν ή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν από ορισμένουςεργαζομένους.

Σημείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων και των μέτρων προστασίας  είναι  ενδεικτικός. Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας.

Νίκος Μεταξάς (Τεχνικός Ασφαλείας)