texnikosasfaleias.gr

Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας υπάρχει πρόβλεψη της νομοθεσίας για σύσταση  των συμβουλευτικών οργάνων της  Επιτροπής  Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (ΕΥΑΕ) ή   των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν :

  • πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν δικαίωμα να συστήνουν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους,
  • πάνω από είκοσι (20) άτομα έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας και
  • κάτω από είκοσι (20) άτομα έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπό τους για την υγεία και ασφάλεια.

Ο αριθμός των μελών, η εκλογή των μελών της ΕΥΑΕ ή και του εκπρόσωπου των εργαζομένων καθώς  και ο τρόπος με τον οποίο συνεδριάζουν με τον εργοδότη προβλέπονται στις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κώδικα Νόμων για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων (Ν. 3850/2010) και σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο εργοδότης οφείλει να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή  τον  εκπρόσωπο στην άσκηση των καθηκόντων τους θέτοντας στη διάθεση τους επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία,  συνολικά για όλους τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος των συνεδριάσεων της επιτροπής. Η επιμόρφωση των εκπροσώπων των εργαζομένων διενεργείται από τους φορείς  που ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 22 Ν.3850/2010) και από  το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και άλλα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους.

Οι εργαζόμενοι επιπλέον των ανωτέρω προβλέψεων της νομοθεσίας που αφορούν την εκπροσώπηση τους, έχουν το δικαίωμα διαβουλεύσεων και συμμετοχής σε μια σειρά θεμάτων και ενεργειών όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.3850/2010.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρα 4- 7, 22, 42, 46 και 48 του Ν. 3850/2010