texnikosasfaleias.gr

Τεχνικός Ασφαλείας – Τεχνικά Έργα

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες – κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοταξιάρχη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοταξιάρχης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε Τεχνικά Εργα

Ο Τεχνικός Ασφάλειας συνεισφέρει στην ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση του τεχνικού έργου, καθώς:

  • Συμβουλεύει για τον προγραμματισμό των εργασιών, την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση ασφαλών θέσεων εργασίας και γενικά για την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων έργου και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο της εργασίας τους
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.