texnikosasfaleias.gr

Ξυλοδαρμός δύο εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Αρταίων

Ξυλοδαρμός δύο εργαζομένων στην καθαριότητα στους Κωστακιούς Θ. Γκούβας: “Καταδικαστέο το περιστατικό σε βάρος των δύο υπαλλήλων”” Μια καθυστέρηση στην φορτοεκφόρτωση των κάδων καθαριότητας σε δρόμο στους Κωστακιούς λέγεται πως είναι η αιτία συμπλοκής μεταξύ εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Αρταίων και επιβαινόντων σε αυτοκίνητο. Όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων, οι δύο συνάδελφοί τους μεταφέρθηκαν μετά τον ξυλοδαρμό στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται. Η ανακοίνωση Στην ανακοίνωση του Σωματείου, που υπογράφει για το Δ.Σ., ο Πρόεδρος Νίκος Νικολάου, αναφέρονται τα εξής! “Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων καταγγέλλει την άνανδρη επίθεση εις βάρος των δύο συναδέλφων μας, εργατών Καθαριότητας, που σημειώθηκε στην Τ.Κ. Κωστακιών την Τετάρτη 30/5/2012 στις 07:30 ενώ εκτελούσαν την αποκομιδή των απορριμμάτων

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αύξηση στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Για αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ το 2011, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, και για αύξηση των φαινόμενων που αφορούν σε κυκλοφορία ανασφάλιστων δημοτικών οχημάτων, χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή που οδηγούνται από αναρμόδιους, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω φαινόμενα αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων, απειλώντας τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων αλλά και των πολιτών.

«Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έκρουσε εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας τόσο από τους δήμους όσο και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να λάβουν άμεσα μέτρα ή να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, να αποτραπούν νέα θανατηφόρα και να μειωθούν συνολικά τα εργατικά ατυχήματα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σημειώνει:

«Από στοιχεία δε του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) προκύπτει ότι, εντός του πρώτου 5μηνου του τρέχοντος έτους γνωστοποιήθηκαν 55 εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, 143 και 167 αντίστοιχα».

Το υπουργείο Εργασίας-ΣΕΠΕ

Λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-ΣΕΠΕ έστειλε εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ, υπογραμμίζοντας την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και καλώντας τους να συμμορφωθούν άμεσα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να λάβουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Επέστησε δε την προσοχή στον τομέα της καθαριότητας, αφού όπως υπογραμμίζει και το ΣΕΠΕ στη διάρκεια των εργασιών συλλογής απορριμμάτων οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και σε πλήθος επικίνδυνων παραγόντων, όπως φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

«Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών», τονίζει στην εγκύκλιο του το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τα εργατικά ατυχήματα

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών καταγγελιών που αφορούν στην χρήση των αυτοκινήτων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, όπου οι οδηγοί αναγκάζονται να τα κυκλοφορούν πολλές φορές ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. ή να οδηγούνται από αναρμόδιους (πολίτες ή αιρετούς).

Τις σοβαρές και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των οδηγών και εργατών, και όχι μόνο, παραλείψεις ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο το θανατηφόρο ατύχημα στο Δήμο Ναυπλίου, ενώ καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ναυπακτίας-Δωρίδος αποκάλυψαν ότι, το σύνολο των απορριμματοφόρων κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που κατά κύριο λόγο οφείλονται στη μη εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ: 129/2534/20-1-2010, «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β” – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 108/4-2-2010) σας ζητούμε όπως ενημερώσετε τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους για τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα πιο κάτω:

 1. Να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο.
 2. Να είναι ασφαλισμένα.
 3. Να έχουν κρατικές πινακίδες.
 4. Να είναι εφοδιασμένα με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.
 5. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες.
 6. Να οδηγούνται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ΄ εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

Θα πρέπει ταυτόχρονα σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) να ελεγχθούν σχολαστικά οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα οχήματα συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Συνάδελφοι,

Πέρα από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει και τα πιο κάτω προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες του χώρου μας που βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά σε κινδύνους. Αυτά είναι:

 1. 1. Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας.
 2. 2. Δημιουργία κατάλληλων χώρων, αποδυτηρίων, ιματιοφυλακίων, λουτρών σύμφωνα με το Π.Δ. 16/1996 και σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στο Π.Δ. 186/1995 σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας στους βιολογικούς παράγοντες.
 3. 3. Ο έλεγχος της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 την κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 και το Π.Δ. 186/1995.
 4. 4. Η καταγραφή στα Δελτία Δεδομένων  Ασφαλείας όπου γίνεται η χρήση χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, απολυμαντικά κ.λ.π.) και η ενημέρωση των εργαζομένων για την επικινδυνότητά τους και την τήρηση των ορθών πρακτικών ασφαλείας κατά την χρήση τους.
 5. 5. Η χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως προβλέπεται από την κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β” – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006) όπως ισχύει.
 6. 6. Η ύπαρξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας.

Συνάδελφοι,

Η εφαρμογή όλων των πιο πάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια στην εργασία μας, καθώς σε περιόδους οικονομικής κρίσης εκτός των άλλων αμφισβητούνται βασικά δικαιώματά μας.

Επειδή το πρόβλημα εφαρμογής των θεσμών της ισχύουσας νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. είναι υπαρκτό σε πανελλαδικό επίπεδο, η Εκτελεστική Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος.

Φρικτός θάνατος ηλικιωμένης από  απορριμματοφόρου όχημα του Δήμου Χαλκιδέων

15-02-2012

Το τραγικό συμβάν έγινε χθες στις 10:15 το πρωί, ακριβώς έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπούρτζι στη Χαλκίδα.

Άγνωστο πως η 79χρονη γυναίκα παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από την πίσω ρόδα απορριμματοφόρου του δήμου Χαλκιδέων. Το βαρύ όχημα της έλιωσε το πόδι και η 79χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου στις 18:00΄το απόγευμα άφησε την τελευταία της πνοή.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξετάζει η τροχαία Χαλκίδας

Το βαρύ όχημα της έλιωσε το πόδι – Η άτυχη ηλικιωμένη εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα

Πηγή: newsit.gr

Ανακοίνωση σχετικά με εργατικό ατύχημα στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο κλάδος μας μετρά άλλο ένα τραγικό εργατικό ατύχημα με θύμα το συνάδελφο μας Γιώργο Μπαρδή, εργάτη καθαριότητας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.
Την ώρα της αποκομιδής έπεσε από το απορριμματοφόρο. Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο συνάδελφος μας είναι συμβασιούχος, 55χρονος και είχε πιάσει δουλειά πριν δύο βδομάδες περίπου.

Το εργατικό ατύχημα αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε αποσπασματικό γεγονός. Συνεχώς αυξάνεται ο ρυθμός των εργατικών ατυχημάτων, κυρίως στις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι μας αφήνουν τη ζωή τους η αποκτούν μόνιμες αναπηρίες την ώρα της δουλειάς τους. Η μείωση του προσωπικού είναι συνεχής με τις πολιτικές που απαγορεύουν τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αντί προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και της μονιμοποίησης του έκτακτου προσωπικού επιβάλλεται το μοντέλο της απασχολισιμότητας με συμβάσεις έργου, ενοικιασμένους εργαζόμενους, μερική απασχόληση. Έτσι μεγιστοποιείται η εκμετάλλευση μας, η ζωή μας εκτίθεται όλο και περισσότερο στα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για την κερδοφορία των εργολάβων που καραδοκούν να αναλάβουν τις υπηρεσίες των Δήμων.

Οι υπηρεσίες αποδεκατίζονται συνεχώς σε αριθμό και σε έμπειρο προσωπικό. Γεγονός είναι η εντατικοποίηση και οι αυξημένοι κινδύνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Σοβαρά είναι τα προβλήματα προσωπικού που αντιμετωπίζει και ο Δήμος Μεταμόρφωσης, μετά τις μαζικές απολύσεις τα 2 τελευταία χρόνια, με την ευθύνη της προηγούμενης και τωρινής Δημοτικής Αρχής που τηρούν πιστά τις κυβερνητικές εντολές.
Συνάδελφοι : Από το εργατικό ατύχημα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Όσο η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα σε δικαιώματα και κατακτήσεις, μας οδηγεί στο φόβο και την υποταγή, θα οδηγούμαστε σε καταστάσεις που θα εκθέτουν και τη ζωή μας για το κέρδος των εργοδοτών. Πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, η διεκδίκηση καλλίτερης ζωής, ο αντίλογος στην λυσσαλέα επίθεση που έχει ανοίξει απέναντι μας η εργοδοσία. Μέσα από αυτό τον αγώνα θα επιβάλλουμε στους εργοδότες και τους μηχανισμούς τους τον σεβασμό για την ίδια μας τη ζωή. Η αδιαφορία μας απέναντι στις συνθήκες που προκαλούν ατυχήματα είναι αδιαφορία απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. . Η αποφασιστικότητα μας να κάνει καθαρό στην Δημοτική Αρχή, ότι ο συνάδελφος μας θα είναι ο τελευταίος που πάει στην εντατική αντί να γυρίσει στο σπίτι του. Ότι θα αναλάβει την τύχη του εργαζόμενου και της οικογένειας του, όσο διάστημα δεν θα είναι ικανός να δουλέψει.

Πηγή: ethel-sinadelfos.blogspot.co

Δυστύχημα με θύμα εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου Κορινθίων

 

 

Την ώρα της δουλειάς του βρήκε τον θάνατο ένας υπάλληλος του δήμου Κορινθίων στον τομέα της καθαριότητας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στο χωριό Κόρφος κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Ο 64χρονος μόνιμος υπάλληλος βρισκόταν στο οριζόντιο πατάρι της υπερκατασκευής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου όταν, χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει πώς, έπεσε στο οδόστρωμα και έμεινε ακίνητος. Οι συνάδελφοί του έτρεξαν κοντά του για να τον βοηθήσουν, όμως διαπίστωσαν ότι είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κορινθίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου δημοτικού υπαλλήλου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη.

Ωστόσο, η έκθεση αυτοψίας θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Πεντέμισι μήνες φυλάκιση για εργατικό ατύχημα

Πεντέμισι μήνες φυλάκιση επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρικάλων στον Δήμαρχο Καστανιάς Κώστα Τόλη για υπόθεση εργατικού ατυχήματος που συνέβη στις 16 Ιανουαρίου 2006 καθ’ ότι ο Κώστας Τόλης υποδείχθηκε ως υπεύθυνος Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Καλαμπάκας.
Το εργατικό ατύχημα συνέβη στις 16-1-2006 κατά την εκτέλεση έργου βελτίωσης της Ε.Ο. Καλαμπάκας Τρικάλων και εκτελείτο από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμπάκας.
Η δίωξη ήτο αυτεπάγγελτη από τον εισαγγελέα Τρικάλων και οι δυο άνδρες οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη μετά από υπόδειξη του νυν Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Βύρωνα Μπουτίνα στις 15-3-2007 όταν εζητήθη από την Δικαιοσύνη να αποστείλει τα ονόματα των υπευθύνων.
Ο κ. Μπουτίνας απέστειλε το όνομα του κ. Σακελλαρίου ως υπεύθυνου Προέδρου της ΔΕΥΑΚ και το όνομα του κ. Τόλη ως επιβλέπων Μηχανικό του έργου.
Μετά από αυτό το έγγραφο στους κ.κ. Σακελλαρίου και Τόλη ασκήθηκε δίωξη με το εξής κατηγορητήριο:
«Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι: Στην Καλαμπάκα στις 16-1-2006 και ώρα 11.00 Α) αμφότεροι από αμέλεια, ήτοι από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα της πράξης τους και προξένησαν σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας άλλου. Συγκεκριμένα ,ο Δημήτριος Σακελλαρίου, ως πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμπάκας (στο εξής ΔΕΥΑΚ), που είχε αναλάβει την εκτέλεση έργου διάνοιξης αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Τρικάλων (στην Καλαμπάκα) δεν ενέθεσε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας του έργου ο οποίος θα υποδείκνυε τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να ληφθούν στην συγκεκριμένη περίπτωση ,δεδομένου ότι υπήρχε όρυγμα ύψους (1,70) μ. και πλάτους (1,00) μ. και ο Κωνσταντίνος Τόλης ,ως Αρχιτέκτων -μηχανικός του, Δήμου Καλαμπάκας και επιβλέπων μηχανικός του εν λόγω έργου, δεν ασκούσε καθόλου εποπτεία (πολύ Δε περισσότερο επειδή δεν υπήρχε και τεχνικός ασφαλείας) και έτσι δεν επισήμανε την ανάγκη αντιστήριξης του πρανούς του παραπάνω ορύγματος (τάφρου), καίτοι το έδαφος εκεί δεν ήταν σταθερό – βραχώδη αλλά χαλαρό, και εξαιτίας της συγκλίνουσας στο αυτό αποτέλεσμα αμέλειας τους (απουσία λήψης μέτρων αντιστήριξης εδάφους και κατάλληλης επίβλεψης για την ασφάλεια των εργαζομένων) αποκολλήθηκε μεγάλος όγκος χωμάτων από το πρανές του ορύγματος και καταπλάκωσε από το ύψος του στέρνου και κάτω τον εργάτη Γεώργιο Τσίγκα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εντός του ορύγματος και του προξένησαν τραυματική ρήξη αριστερού διαφράγματος με εσολκή του στομάχου εντός του μεσοθωρακίου.
Β) Με πρόθεση, ο Δημήτριος Σακελλαρίου ,ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης αποχέτευσης Καλαμπάκας (στο έξης ΔΕΥΑΚ).που είχε αναλάβει την εκτέλεση έργου διάνοιξης αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Τρικάλων (στην Καλαμπάκα) δεν ενέθεσε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας τού; έργου, ο οποίος θα υποδείκνυε τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να ληφθούν στην συγκεκριμένη περίπτωση Γ) ο Κωνσταντίνος Τόλης ,ως Αρχιτέκτων – μηχανικός του Δήμου Καλαμπάκας και επιβλέπων μηχανικός του εν λόγο» έργου, δεν ασκούσε καθόλου
εποπτεία (πολύ δε περισσότερο επειδή δεν υπήρχε και τεχνικός ασφαλείας) Και έτσι δεν επισήμανε την ανάγκη αντιστήριξης του πρανούς του παραπάνω ορύγματος (τάφρου), καίτοι το έδαφος εκεί δεν ήταν σταθερό – βραχώδες αλλά χάλαρο».
Το Δικαστήριο που έγινε χθες ήτο εξ αναβολής από την 20-11-2007.
Χθες εξετάστηκαν 3 μάρτυρες, εργαζόμενοι του Δήμου όπου κατέθεσαν υπέρ των κατηγορουμένων.
Στο Δικαστήριο κατέθεσε και ο εργαζόμενος που ενεπλάση στο ατύχημα και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη των κ.κ. Σακελλαρίου και Τόλη.
Το Δικαστήριο μετά από πρόταση του Εισαγγελέα έκρινε αθώο τον Δημήτρη Σακελλαρίου με το σκεπτικό ότι είχε βρει τα απαραίτητα μέτρα (Μελέτη έργου, υπεύθυνο Μηχανικό κλπ.) ενώ επέβαλε ποινή 5 μηνών και 10 ημερών στον Δήμαρχο Καστανιάς, Μηχανικό του Δήμου Καλαμπάκας.

Εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Νέας Ερυθραίας

16/12/2011

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του από το πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, έπειτα από πρόσκρουση Ι.Χ.

Ένα τραγικό ατύχημα, εν ώρα εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων, είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρότατο τραυματισμό ενός εργάτη καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς. Ήταν λίγο μετά τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου, την ώρα που ο 42χρονος Σταμάτης Δουρμούσης, εργάτης καθαριότητας στον Δήμο Κηφισιάς (από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας) επιχειρούσε να ανέβει στο σκαλοπάτι, στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.
Το όχημα είχε μόλις συλλέξει το περιεχόμενο κάδου επί της οδού Τατοΐου, στη διασταύρωσή της περίπου με την οδό Θησέως στην Κηφισιά. Τη συνέχεια την εξιστορεί στη «Ν.Ε.» ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας, Χάρης Τσικρίτης:
«Ένας ασυνείδητος, υπό την επήρεια μέθης, οδηγός Ι.Χ., όπως διαπιστώθηκε με αλκοτέστ, τραυμάτισε βαρύτατα το συνάδελφό μας Δουρμούση Σταμάτη, που την ώρα εκείνη δούλευε σε απορριμματοφόρο αυτοκίνητο του Δήμου Κηφισιάς, συλλέγοντας σκουπίδια. Το Ι.Χ. που οδηγούσε ο ασυνείδητος οδηγός προσέκρουσε στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου και συγκεκριμένα στο σκαλοπάτι που βρισκόταν ο συνάδελφός μας. Αποτέλεσμα της βίαιης πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του δεξιού του ποδιού. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.
Διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ‘‘Γεώργιος Γεννηματάς’’ και από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα στο συνάδελφο η οικογένειά του, ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης, ο αντιδήμαρχος Στάθης Κύρλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αντώνης Μπιτσάνης, ο γενικός γραμματέας του δήμου Μύρωνας Χιλετζάκης, οι πρόεδροι και τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Εργαζομένων Νέας Ερυθραίας και Κηφισιάς και αρκετοί συνάδελφοί του.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν αποφεύχθηκε ο ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού στο ύψος του γονάτου. Ο οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη από την Αστυνομία και κρατείται σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Κηφισιάς εκφράζουμε τη θερμή συμπαράστασή τους στο Σταμάτη και την οικογένειά του και υποσχόμαστε ότι μαζί με τη διοίκηση του δήμου θα συμπαρασταθούμε ολόψυχα σε αυτόν και την οικογένειά του».

Πηγή

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δήμο Παπάγου Χολαργού

28 Νοέμβριος 2011
Σοβαρότατο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού με θύμα τον 8μηνης σύμβασης 55χρονο Χ.Κ. ο οποίος εργαζόταν στην αποκομιδή απορριμμάτων!
Συγκεκριμένα την Πέμπτη το βράδυ ενώ το απορριμματοφόρο εκινείτο στην οδό Ναυαρίνου,  ο υπάλληλος Χ.Κ βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στηριζόμενος στο ειδικό υποπόδιο.
Λίγο πιο πίσω και κάτω από το όχημα, ερχόταν πεζός ο δεύτερος εργάτης του Δήμου. Την ώρα που το απορριμματοφόρο έπαιρνε την στροφή για την οδό Υμηττού ο άτυχος Χ.Κ. έχασε την ισορροπία του και έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος. Χτύπησε πολύ σοβαρά τόσο στο κεφάλι όσο και στο στήθος.
Όπως λένε οι πληροφορίες ο οδηγός του απορριμματοφόρου δεν αντιλήφθηκε την πτώση του Χ.Κ. αλλά συνειδητοποίησε τι έγινε, από τις φωνές που του έβαλε ο εργαζόμενος που ακολουθούσε πεζός και είδε τον συνάδελφό του να πέφτει και να χτυπά σοβαρά στο κεφάλι.
Ο βαρύτατα τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό οπου διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του. Μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες μας για κάποια λεπτά της ώρας χάθηκαν οι παλμοί του Χ.Κ. και οι γιατροί με υπεράνθρβωπες προσπάθειες τον επανέφεραν στη ζωή.
Σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο  “Αγιο Σάββας”.
Το περιστατικό έχει θορυβήσει τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού και ειδικά τους εργαζόμενους, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ΕΔΕ.

Ατύχημα ή αμέλεια;

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011
Κατηγορίες ενάντια στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης εκτοξεύει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, με αφορμή ένα προχθεσινό ατύχημα στο σύστημα εξαερισμού στο νέο δημαρχιακό μέγαρο που έθεσε σε κίνδυνο τη….
σωματική ακεραιότητα εργαζόμενων.

Όπως έγινε γνωστό το σύστημα εξαερισμού δεν ήταν κατάλληλα στερεωμένο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να θέσει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε γραφείο του τετάρτου ορόφου.

«Τα προβλήματα αυτά, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, τα έχουμε επισημάνει στη διοίκηση τόσο σε συναντήσεις όσο και εγγράφως. Φαίνεται ότι. όπως για τη διοίκηση Παπαγεωργόπουλου η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούσε κόστος και έτσι το αντιμετώπιζε. Το ίδιο ισχύει και για τη διοίκηση Μπουτάρη (…) ενώ εξακολουθούν να μην αποδίδονται τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και να μην τηρείται έστω και αυτή η στοιχειώδης νομοθεσία που υπάρχει για την προστασία των εργαζομένων», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η ΔΑΣ.

Παράλληλα, ζητήθηκε από το δήμο να παρθούν όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων και από την επιθεώρηση εργασίας να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου, αρχίζοντας από το δημαρχείο.
ΠΗΓΗ

Συνελήφθη για φόνο τρία χρόνια μετά!

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011, 00:50

Συνελήφθη στην Άρτα από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 31χρονος οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου Αρταίων, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άρτας, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσωρινή του κράτηση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2008 στη χωματερή Περάνθης Άρτας, σε βάρος εργαζόμενου που ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του χώρου της χωματερής.

Ο εργάτης είχε καταπλακωθεί από απορριμματοφόρο του δήμου Αρταίων. Τότε ο οδηγός συνελήφθη και η υπόθεση είχε θεωρηθεί εργατικό δυστύχημα και αφέθηκε ελεύθερος, ύστερα από εντολή του εισαγγελέα Άρτας. Η συνέχεια, όμως, της αστυνομικής έρευνας και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποδείκνυαν ότι ο εργάτης είχε δολοφονηθεί και ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έστω και μετά από 3 χρόνια.

Θανατηφόρο ατύχημα στην Αργολίδα με απορριμματοφόρο

28/07/2011

Απορριμματοφόρο του δήμου Ναυπλίου, στο Τολό Αργολίδας, κατά την διάρκεια αποκομιδής των απορριμμάτων, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος εκτελούσε κοινωφελή εργασία στον δήμο Ναυπλίου.

Ο άτυχος 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο 36χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και με εντολή του εισαγγελέα Ναυπλίου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου.

Ο δήμαρχος Ναυπλίου, Παναγιώτης Αναγνωσταράς συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος και τους διαβεβαίωσε ότι θα διενεργηθεί κάθε απαραίτητη ενέργεια για να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Εργατικό ατύχημα στον Δήμο Κορινθίων

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκφράζει τα συλλυπητήρια και τη θλίψη της για τον θάνατο του Παπαδημητρίου Κυριάκου, εργαζομένου στον Δήμο Κορινθίων.

Ο άτυχος εργαζόμενος στις 17.8.2011 και κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων με τη χρήση απορριμματοφόρου έπεσε στο οδόστρωμα από το οριζόντιο πατάρι της υπερκατασκευής στο πίσω μέρος του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Κορινθίας διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η έκθεση αυτοψίας θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.


Απορριμματοφόρο καρφώθηκε σε μαντρότοιχο

13:01 16/5/2011 – Πηγή: 24wro

Σε μάντρα σπιτιού κατέληξε ένα απορριματοφόρο του δήμου Ρεθύμνου στο κέντρο της πόλης νωρίς το πρωί, στην οδό…Θεοτοκοπούλου και Αντισμηνάρχου Βασιλάκη.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, δήλωσε πως όταν διαπίστωσε πως τα φρένα του οχήματος δε λειτουργούσαν προκειμένου να αποφύγει τρελή πορεία και πιθανές συγκρούσεις, αποφάσισε να ρίξει το όχημα στον μαντρότοιχο.
Από το συμβάν υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

Τραγικός θάνατος αστέγου που διαμελίστηκε από απορριμματοφόρο στον Ταύρο

Είχε βρει καταφύγιο σε κάδο σκουπιδιών
Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2010

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άστεγος στον Ταύρο, ο οποίος διαμελίστηκε από απορριμματοφόρο του Δήμου.

Ο άτυχος άνδρας είχε βρει προσωρινό καταφύγιο σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο, την ώρα αποκομιδής των σκουπιδιών απορριμματοφόρο του Δήμου άδειασε το περιεχόμενο του κάδου στο φορτηγό, με αποτέλεσμα ο άστεγος να βρει ακαριαίο θάνατο, καθώς το σώμα του διαμελίστηκε από τις δαγκάνες του μηχανήματος.

Απορριμματοφόρο τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη

Απρίλιος 13 2011 22:09

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Τετάρτης ηλικιωμένη γυναίκα, που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από απορριμματοφόρο του …
Δήμου Μάρκοπουλου.

Ήταν 12:00 το μεσημέρι όταν το όχημα που μάζευε τα σκουπίδια, κινούνταν στην οδό Παπαβασιλείου, η οποία είναι μονόδρομος. Την ώρα που το όχημα ετοιμαζόταν να βγει στη διασταύρωση, παρέσυρε και σκότωσε την άτυχη γυναίκα.

Έρευνα για τις συνθήκες υπό της οποίες έγινε το δυστύχημα έχει ήδη ξεκινήσει από την Αστυνομία.

 

Εργάτης πολτοποιήθηκε από απορριμματοφόρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας εργάτης σε απορριμματοφόρο στα Χανιά. Ο άτυχος άνδρας προσπαθούσε να πιάσει ένα αντικείμενο που είχε κολλήσει. Τότε από έναν λάθος χειρισμό η βαριά πόρτα του οχήματος έκλεισε πολτοποιώντας το κεφάλι του εργάτη.

Ο οδηγός και οι συνάδελφοί του που ήταν παρόντες στο συμβάν, κατέρρευσαν με το θέαμα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό.

Η αστυνομία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του.

 

Πρόστιμο 40.000 ευρώ στο Δήμο Αθηναίων για εργατικό ατύχημα συμβασιούχου

Αποζημίωση 40.000 ευρώ, ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, επικύρωσε υπέρ 61χρονου τετραμηνίτη συμβασιούχου-εργάτη απορριμματοφόρου τού Δήμου Αθηναίων ο Άρειος Πάγος, επικυρώνοντας εφετειακή απόφαση, για εργατικό ατύχημα που υπέστη την πρώτη ημέρα της εργασίας του από αμέλεια του Δήμου.
Ο 61χρονος στεκόταν στο δεξιό σκαλοπάτι του πίσω μέρους του κουβουκλίου του απορριμματοφόρου και κρατιόταν από τη χειρολαβή που υπήρχε στο αυτοκίνητο.

Το ιστορικό

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο Δήμος Αθηναίων προσέλαβε συμβασιούχους τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.
Μεταξύ αυτών ήταν και έγγαμος 61 ετών, ο οποίος την πρώτη ημέρα εργασίας του τοποθετήθηκε μέλος απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του δήμου Αθηναίων.

Όταν το απορριμματοφόρο στις 8 π.μ. είχε φθάσει στην περιοχή του 2ου Κοιμητηρίου Αθηνών, ο οδηγός έστριψε δεξιά και ο μηχανισμός που ανεβοκατέβαζε τους κάδους απορριμμάτων (ψαλίδι) κινήθηκε προς τα δεξιά συμπαρασύροντας τον 61χρονο που στεκόταν όρθιος. Ο άτυχος εργάτης έχασε την ισορροπία του και παρά την προσπάθεια του συναδέλφου του να τον συγκρατήσει έπεσε με δύναμη στο δρόμο.

Από την πτώση έμεινε αναίσθητος και διακομίστηκε από τους συναδέλφους του στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Εμφάνισε εμετούς, κεφαλαλγία και περιτραυματική αμνησία, λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε μετατραυματική υπαραχνοειδή αιμορραγία, μικρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μη χρήζον νευροχειρουργικής επέμβασης και κάταγμα κρανίου κροταφικά ρωγμώδες.

Έντεκα μήνες στο νοσοκομείο


Έντεκα μήνες μετά εξήλθε από το νοσοκομείο και ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο 61χρονος παρουσίασε μεν βελτίωση, αλλά είχε κεφαλαλγίες και ιλίγγους με αστάθεια που επηρεάζουν δυσμενώς την καθημερινή ζωή του.

Οι δικαστικές αποφάσεις

Όπως κρίθηκε από τα δικαστήρια, ο τραυματισμός οφείλεται στην αμέλεια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Αθηναίων που δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους.

Ακόμη, σημειώνουν οι δικαστές, από τους αρμοδίους του δήμου δεν ελήφθη υπόψη ότι ο συμβασιούχος ήταν 61 ετών και κατά συνέπεια είχε ελαττωματικές φυσικές δυνάμεις, ενώ τον τοποθέτησαν στην αποκομιδή απορριμμάτων, εργασία ιδιαίτερα επίπονη για άνθρωπο της ηλικίας του, ενώ θα έπρεπε να ασχοληθεί σε πιο ελαφρά εργασία.

Επίσης, οι αρμόδιοι του δήμου χωρίς καμία εκπαίδευση ή έστω στοιχειώδη ενημέρωση τοποθέτησαν τον 61χρονο την πρώτη ημέρα που έπιασε δουλειά στην αποκομιδή των απορριμμάτων που είναι βαριά απασχόληση.

«Ειδική αμέλεια»

Οι δικαστές έκριναν ότι το ατύχημα οφείλεται στην «ειδική αμέλεια» που επέδειξαν οι αρμόδιοι του δήμου, ενώ αντίθετα ο συμβασιούχος δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα για το ατύχημα, αφού η θέση που τοποθετήθηκε δεν ήταν δική του επιλογή. Ο δε τραυματισμός του οφείλεται στη μετακίνηση του ψαλιδιού που ανεβοκατεβάζει τους κάδους απορριμμάτων, ο οποίος τον συμπαρέσυρε.

Έτσι, η Δικαιοσύνη αφού παράλληλα έλαβε υπόψη και την ταλαιπωρία που υπέστη από τον τραυματισμό ο 61χρονος, τις αποκλειστικές ευθύνες των υπευθύνων του δήμου, επιδίκασε το ποσό των 40.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απορριμματοφόρο συνέθλιψε 49χρονο εργάτη καθαριότητας του Δήμου Ιωαννίνων

Το δεύτερο εργατικό ατύχημα μέσα σε τρεις μήνες

• Σοκ έχει προκαλέσει σε όλη την γιαννιώτικη κοινωνία ο απροσδόκητος θάνατος ενός εργάτη καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών, όταν παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη ί στην περιοχή του Νεοχωρόπουλου, κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.  Ο οδηγός του απορριμματοφόρου έκανε όπισθεν, νομίζοντας ότι δεν υπήρχαν εργάτες πίσω, αλλά ο 49χρονος Δημήτρης Χατζάρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει και καταπλακώθηκε από το βαρύ όχημα. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.  Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Ιωαννίνων, ενώ Ένορκη Διοικητική Εξέταση γίνεται και στον Δήμο.

Υπηρεσιακοί παράγοντες από το ΚΕΠΕΚ Ηπείρου βρέθηκαν στο σημείο για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια και να συντάξουν την έκθεση αυτοψίας, που θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Φιλ. Φίλιος βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου συναντήθηκε με τους γιατρούς και με συγγενείς του άτυχου εργάτη, ενώ με δηλώσεις εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να απαλύνουμε τον πόνο της οικογένειάς του. Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για τον θάνατό του, για την απώλεια ενός μέλους και της δικής μας οικογένειας».
Στις υπηρεσίες του Δήμου δόθηκε ήδη εντολή για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του θύματος, ενώ ο δήμαρχος θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο χθες εξέδωσε σχετικό ψήφισμα) την περαιτέρω στήριξη.

Ο ΝΙΚ. ΓΚΟΝΤΑΣ
Στο συμβάν αναφέρθηκε η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» και ο επικεφαλής της, Νίκος Γκόντας, εκφράζοντας με ανακοίνωσή τους τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους καθώς και τη θλίψη τους στην οικογένεια και τους οικείους του δημοτικού υπαλλήλου.

ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν εξέδωσε και η «Ανεξάρτητη» Κίνηση Δημοτικών Υπαλλήλων», (την υπογράφει ο Νίκος Κρικώνης) αναφέροντας: «οι εργαζόμενοι στο Δήμο εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια και την βαθιά οδύνη για την άδικη απώλεια του συναδέλφου και φίλου Χαντζάρα Δημήτριο. Για άλλη μια φορά δυστυχώς με την απώλεια συναδέλφου αναδεικνύεται η καθημερινή επικινδυνότητα των εργαζομένων στην καθαριότητα».
• Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο εκπρόσωπος των συμβασιούχων της πρώην ΑΔΕΙ Κώστας Ρούκος ο οποίος ευχήθηκε να είναι το τελευταίο ατύχημα που συμβαίνει σε χώρο εργασίας. «Όταν μιλάμε για μία ανθρώπινη ζωή και ειδικά συναδέλφου, όλα τ’ άλλα  περνάνε σε δεύτερη μοίρα», ανέφερε, μεταξύ άλλων.
* * *
• Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα στους εργαζόμενους καθαριότητας. Στις 27 Δεκεμβρίου, ένα αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου και τραυμάτισε σοβαρά έναν εργάτη, στον οποίο ακρωτηριάστηκε το πόδι του.

 

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε υπάλληλο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αιγιαλείας

14/2/2011 – Πηγή: Πρέζα TV

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΠΝΠ στο Ρίο, μια νεαρή υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας (πρώην δήμου Ερινεού). Η άτυχη γυναίκα κατά την αποκομιδή απορριμμάτων στις 11 το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή των Σελιανιτίκων, επέβαινε στο απορριμματοφόρο, του οποίου ο οδηγός έκανε κάποια στιγμή όπισθεν και φαίνεται πως την κόλλησε σε τοίχο.
Η κοπέλα, έχοντας σοβαρότατα κατάγματα και πολλή αιμορραγία, μεταφέρθηκε κατ”αρχάς στο Νοσοκομείο του Αιγίου και λίγο αργότερα στο Ρίο, όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και ακολούθως σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάστασή της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

 

 

Ρέθυμνο: Εργατικό ατύχημα στην παραλία

18/06/2011

Ένας εργαζόμενος του Δήμου Ρεθύμνου ηλικίας 47 ετών τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής στον πεζόδρομο νότια της παραλιακής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης σκιαδίου.

Ο 47χρονος έπεσε απο σκάλα την ώρα της δουλειάς του και διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.


 

Έρευνα για το εργατικό ατύχημα στον Δήμο Τρικκαίων

21 Απριλίου 2010, 08:28

Τις συνθήκες, υπό τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένας 53χρονος εργαζόμενος στον Δήμο Τρικκαίων, διερευνά από χθες κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο άτυχος 53χρονος έπεσε από το απορριμματοφόρο του δήμου εν ώρα εργασίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται, δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πήραν καταθέσεις από τον οδηγό και από τον έτερο εργαζόμενο του απορριμματοφόρου, προκειμένου να συντάξουν πόρισμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Μιχάλης Ταμήλος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

 

Eργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών έχασε το ένα του πόδι και οι γιατροί έκαναν πραγματικό αγώνα για να σώσουν το δεύτερο πόδι. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε έξω ακριβώς από το εργοτάξιο του δήμου μόλις είχε ξεκινήσει η βάρδια για το προσωπικό του συγκεκριμένου απορριμματοφόρου.

Δύο εργάτες της καθαριότητας βρίσκονταν πάνω από τον κάδο, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο, για άγνωστους λόγους, έπεσε πάνω τους. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι. Ο τραυματισμένος υπάλληλος ετοιμάζονταν σε περίπου δύο μήνες να βγει στη σύνταξη.

Ο έτερος εργάτης στάθηκε ευτυχώς πιο τυχερός και χρειάστηκε να διακομιστεί για λίγο στο νοσοκομείο αλλά πήρε άμεσα εξιτήριο, αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε τραυματιστεί.

Πηγή: ioannina24.gr

 

Εργατικό ατύχημα στη Χαλκίδα

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010,

Μια 39χρονη συμβασιούχος που απασχολείται στον τομέα καθαριότητας του δήμου Χαλκιδέων, μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια αποκομιδής των απορριμμάτων, κατέληξε στο χειρουργείο γιατί το πόδι της πιάστηκε στο απορριμματοφόρο.
Η 39χρονη τραυματίστηκε όταν το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης έπεσε σε μία λακκούβα και το όχημα τραντάχτηκε, με αποτέλεσμα το πόδι της συμβασιούχου να εγκλωβιστεί στο σημείο όπου υπάρχει το κενό μεταξύ του σκαλοπατιού που πατούσε με το όχημα.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου και εισήχθη στο χειρουργείο, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε συνθλιβεί ο αστράγαλός της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η 39χρονη δεν φορούσε τα ειδικά παπούτσια εργασίας με τα οποία έχει προμηθεύσει ο δήμος τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας.

 

Υπέκυψε ο υπάλληλος του δήμου Τρικκαίων

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010, 07:52

Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά ο 53χρονος Βασίλης Γρηγορίου, ο υπάλληλος του Δήμου Τρικκαίων που τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν έπεσε από το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια αποκομιδής των σκουπιδιών.

Ο άτυχος 53χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Ο Δήμαρχος Μιχάλης Ταμήλος έχει διατάξει τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ την υπόθεση διερευνά και κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Εργατικό ατύχημα με θύμα 31χρονο στον Ασπρόπυργο

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010,
Σε συνεργείο αυτοκινήτων εργαζόταν ο 31χρονος Ιουλιάν Μπατσέ, όταν συνέβη το εργατικό ατύχημα που προκάλεσε τον θάνατό του, σήμερα το πρωί.

Ο άτυχος εργάτης επισκεύαζε απορριμματοφόρο του Δήμου Ασπροπύργου, όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, μεταφέρθηκε μεγάλο βάρος στη μεταλλική δοκό που είχε τοποθετηθεί για να συγκρατεί ανασηκωμένη την πόρτα, την οποία επισκεύαζε.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ…

Παρασκευή, Απρίλιος 16

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όταν γυναίκα συμβασιούχος που εργάζεται με μερική απασχόληση στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε. Η εργαζόμενη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

 

 

Εργατικό ατύχημα στην παραλιακή του Ρεθύμνου

18.06.2011

Ένας εργαζόμενος του Δήμου Ρεθύμνου ηλικίας 47 ετών τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής στον πεζόδρομο νότια της παραλιακής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης σκιαδίου.

Ο 47χρονος έπεσε απο σκάλα την ώρα της δουλειάς του και διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

 

Ατύχημα στη χωματερή, τραυματίστηκε ο οδηγός απορριμματοφόρου

7 Ιαν. 07

Ένας 50χρονος οδηγός απορριμματοφόρου τραυματίστηκε το βράδυ του σαββάτου στη χωματερή των “Ανω Λιοσίων και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου και χειρουργήθηκε. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ατύχημα

Κλειστή παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου η χωματερή των “νω Λιοσίων, καθώς οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ένα εργατικό ατύχημα. Ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου τραυματίστηκε σοβαρά στο ένα πόδι και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου ακρωτηριάστηκε το κάτω άκρο του. Χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης, προειδοποίησε ότι η κατάσταση με τα σκουπίδια έχει φθάσει στο “κόκκινο”. Όπως δήλωσε, ο νέος δήμαρχος της Αθήνας, αμέσως μετά την ορκωμοσία του θα επιδιώξει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς με αντικείμενο τη χάραξη νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και για να ζητήσει περαιτέρω πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες

Το ατύχημα έγινε στο χώρο απόθεσης των απορριμμάτων ,γύρω στις 10 και μισή χθές το βράδυ.

Ο 50χρονος οδηγός, τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια ,κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Στο σημείο όπου γίνεται η απόρριψη των σκουπιδιών, εργάζονταν εκείνη την ώρα 2 χειριστές ερπυστριοφόρων οχημάτων, οι οποίοι προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα των Ανω Λιοσίων, προκειμένου με τις καταθέσεις τους να φωτίσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Στη χωματερή πήγαν το πρωί επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας ώστε να κάνουν αυτοψία στο χώρο που έγινε το ατύχημα.

Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται ατύχημα στη χωματερή και οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι ο χώρος που γίνεται η απόθεση των σκουπιδιών είναι περιορισμένος και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά τους.

ακρωτηριάστηκε το πόδι του.

Στο χειρουργείο κατέληξε μία 39χρονη συμβασιούχος που απασχολείται στον τομέα καθαριότητας

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα στους εργαζόμενους καθαριότητας. Το πρώτο ήταν στις 27 Δεκεμβρίου όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του δήμου και τραυμάτισε σοβαρά ένα εργάτη, του οποίου οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι.

Εργατικό ατύχημα στην Καρδίτσα

Ένας 54χρονος υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Παλαμά έχασε την ζωή του, όταν κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Παλαμά και ενώ βρισκόταν όρθιος στην ειδική θέση… στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά

 


Σοβαρός τραυματισμός υπαλλήλου καθαριότητας στο Αίγιο

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011,

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΠΝΠ στο Ρίο, μια νεαρή υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας (πρώην δήμου Ερινεού).
Η υπάλληλος, που ονομάζεται Παρασκευή Μαράτου, κατά την αποκομιδή απορριμμάτων στις 11 το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή των Σελιανιτίκων, επέβαινε στο απορριμματοφόρο, του οποίου ο οδηγός έκανε κάποια στιγμή όπισθεν και φαίνεται πως την κόλλησε σε τοίχο. Η κοπέλα, έχοντας σοβαρότατα κατάγματα και πολλή αιμορραγία, μεταφέρθηκε κατ”αρχάς στο Νοσοκομείο του Αιγίου και λίγο αργότερα στο Ρίο, όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και ακολούθως σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάστασή της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη