texnikosasfaleias.gr

Λήψη των Απαραίτητων Μέτρων

Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. Ο εργοδότης για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα σύμφωνα με τις παρακάτω γενικές αρχές πρόληψης:

Οι γενικές αρχές πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων είναι οι ακόλουθες:

  • αποφυγή των κινδύνων
  • αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο, ή το λιγότερο επικίνδυνο
  • εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν
  • καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους
  • προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζομένου
  • παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής προόδου
  • ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης
  • προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας
  • παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους

Παρατίθεται χρήσιμος σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  EU-OSHA «Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας είναι υπόθεση όλων μας. Είναι καλό για σας. Είναι καλό για την επιχείρηση. Καλή πρακτική για επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και οργανισμούς.»

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 42 του Ν.3850/2010