texnikosasfaleias.gr

Άρθρα

Έλεγχος και Πιστοποίηση Δοχείων Πίεσης

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι Η CERT1 ως Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου ,διενεργεί ελέγχους & εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχων / επανέλεγχων δοχείων υπό πίεση με βάση την Ελληνική Νομοθεσία ( ΦΕΚ 673 / 1993 , ΦΕΚ477/1993 , ΦΕΚ 1257/2003 , ΦΕΚ 2656/2021) σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός. Οι κατηγορίες των

Χωρίς κατηγορία

Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι Tα ανυψωτικά μηχανήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, την υψηλή, τη μέση και τη χαμηλή και υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο τύπου Α και επανέλεγχο τύπου Β σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά τα είδη μηχανημάτων: 1. Γερανοί που λειτουργούν κοντά στη

Χωρίς κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001:2015 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σκοπός του ISO 9001:2015 είναι η οργάνωση και η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη. ISO 14001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος

Άρθρα

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ Με το ν.4808/2021 θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η ύπαρξη και εφαρμογή Πολιτικών για την καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης. Η ύπαρξη των συγκεκριμένων Πολιτικών προσδιορίζεται ως υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις με περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. Οι πολιτικές οφείλουν να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, τη δήλωση του εργοδότη

Άρθρα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΕΛΟΤ HD 60634

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ (Υ.Δ.Ε)  Τι Είναι; Η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι ηλεκτρολογικές μας εγκαταστάσεις είναι Ασφαλείς και ακολουθούν τα νομοθετημένα ηλεκτρολογικά πρότυπα. Σημαντική Πληροφορία! Οι παρακάτω έννοιες έχουν διαφορετικό τίτλο αλλά στην ουσία αποτελούν το ίδιο έγγραφο. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου = Σχέδιο ΔΕΗ =

Delivery

Επάγγελμα ντελιβεράς (delivery) και κίνδυνοι

Επάγγελμα ντελιβεράς: επισφάλεια, δυσχερείς εργασιακές συνθήκες, οικονομικά αδιέξοδα Η αγορά του ντελίβερι έχει αυξηθεί σημαντικά τα χρόνια της κρίσης και οι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν μια σειρά πιεστικών προβλημάτων. Το ντελίβερι ανήκει σε αυτά τα επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία, διαχρονικά, απολαμβάνουν ελάχιστης προσοχής. Πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα

Άρθρα

Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014–2020, ήταν η στήριξη της πρόληψης ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Στόχος δεν είναι μόνο να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο οι ζωές των εργαζομένων, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί το  κόστος των

Άρθρα

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Η εργασία στο σπίτι ανοίγει μια νέα σειρά δυνατοτήτων για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να εργαστούν και να δομηθούν. Με το ξέσπασμα της πανδημίας του κοροναϊού (COVID-19), η εργασία στο σπίτι έχει δώσει σε ορισμένους εργοδότες την ευελιξία που χρειάζονται για να συνεχίσουν τις επιχειρηματικές τους

Άρθρα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΕΚ) – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την σημασία της Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου οφείλουμε να κατανοήσουμε την απόρροια των όρων. Η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείµενο κακό» καθώς επίσης και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συµβάντος. Όταν όµως αναφερόµαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούµε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των

Factory

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Για την νομιμοποίηση και εκτέλεση ενός κατασκευαστικού έργου είναι απαραίτητο το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) καθώς αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Επίσης οι κατασκευαστές υποχρεούνται και νομικά για την έκδοση του από την κείμενη νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 305/96.