Άρθρα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΕΚ) – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την σημασία της Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου οφείλουμε να κατανοήσουμε την απόρροια των όρων. Η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείµενο κακό» καθώς επίσης και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συµβάντος. Όταν όµως αναφερόµαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούµε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των